1. Vyplnenú záväznú prihlášku, ktorá vám bola vygenerovaná automaticky v systéme po uhradení tábora a poslaná na uvedenú mailovú adresu.

2. Radi by sme vás upozornili na fakt, že je veľmi dôležité vyplniť kolónku o zdravotnom stave dieťaťa, aby sme dokázali predísť prípadným nepríjemnostiam.

3. Tiež je potrebné priniesť podpísané prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré je súčasťou záväznej prihlášky. Nie je nutné, aby prehlásenie o zdravotnom stave potvrdzoval lekár. Stačí podpis rodičov.

4. Spolu so záväznou prihláškou je potrebné priniesť aj prefotený preukaz poistenca.

preloader