Budeme postupovať podľa Obchodných podmienok.  Využijeme právo na operatívnu zmenu podmienok tábora alebo programu. Ak z objektívnych dôvodov, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo v prípade mimoriadnych okolností, ktoré nemáme možnosť ovplyvniť a predvídať, nebude možné program pobytového tábora a služby zabezpečiť, vrátime Vám zaplatenú cenu za tábor. O týchto zmenách  Vás budeme operatívne informovať.

preloader