V deň nástupu do tábora je potrebné priniesť tieto dokumenty a doklady:

Vyplnenú záväznú prihlášku, ktorá Vám bola vygenerovaná automaticky v objednávkovom systéme po uhradení denného tábora a zaslaná na Vašu emailovú adresu. Jej súčasťou je:

  • Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a
  • Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom COVID-19, je veľmi dôležité obe tieto časti prihlášky vyplniť a podpísať pred nástupom do tábora a odovzdať v prvý deň pri nástupe do tábora, aby sme dokázali predísť prípadným nepríjemnostiam.

Prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa a rovnako aj Vyhlásenie o bezinfekčnosti nie je je potrebné, aby potvrdzoval detský lekár. Stačí podpis zákonného zástupcu (rodiča).

  • Spolu so záväznou prihláškou je potrebné priniesť a odovzdať v deň nástupu do tábora aj prefotený preukaz poistenca Vášho dieťa.
preloader